ALTTEK GLOBAL CORP (2)

Sản phẩm 1-50
Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Codeer (Dev quen)  

Cho xin thông tin review về cty này đi ạ. Search hoài mà hok thấy đâu

new interview (interview)  

Phỏng vấn bởi CTO mà thấy đòi hỏi kỹ thuật sao siêu. Lương range công ty hơi thấp nên failed. Interview mà tắt webcam, trễ giờ.