Alta Media (11)

Sản phẩm 1-50
Au Co Tan Binh Ho Chi Minh

Dev (Dev)  

Công ty thích hợp với mấy bạn mới ra trường, làm cỡ 1-2 năm đủ kinh nghiệm nên nhảy cty khác, không gắn bó lâu dài được đâu. OT thường xuyên và qua đêm (không lương), cty ghi làm nửa ngày thứ 7, nhưng đa phần chuồn về sớm khi đang có dự án thì sẽ bị ghim sml. Nhưng như mình nói thích hợp vs mấy bạn mới ra trường cần cọ sát vs nhiều dự án. nhưng về lâu dài cần chuyên môn cao nên tìm cty khác do tính chất công việc outsource nên cái gì cũng bơi bơi trên bề mặt.