Alta Media (11)

Sản phẩm 1-50
Au Co Tan Binh Ho Chi Minh

Duy (Người ngoài)  

Hơn 2 năm kinh nghiệm vô phỏng vấn bị cho leo cây hơn 30 phút. Vô ông phỏng vấn nói vài câu xong hẹn thứ 2 lên mang lap theo làm bài test nữa mới deal lương. Kêu test luôn ổng ko chịu. Trong khi mình chạy xe ngoài nắng đến công ty 1 tiếng đồng hồ. Bó tay. Tuyển dev làm như tuyển mấy đứa sinh viên. Làm việc thiếu chuyên nghiệp