Alta Media (11)

Sản phẩm 1-50
Au Co Tan Binh Ho Chi Minh

tui cu đơn (đã làm việc tài công ty)  

Vì là công ty out source nên khá căng,thường xuyên OT ON,được cái cơ sở vật chất tốt,đẹp,có phòng game ps4,phòng gym,quán cafe,làm luôn ngày thứ 7