Alphatech Việt Nam (ATVIN) (1)

Sản phẩm 51-150
Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

cano (quèn)  

công ty bình thường hô hào thì to mà thực hiện lại không thấy, ưu tiên sinh viên mới ra trường dễ bóc lột

Ẩn danh đã   2 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like