Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Nhân viên (Dev )  

Nhược: Cty ko minh bạch tài chính. Sếp lươn lẹo nói ko giữ lời (trả lương thưởng) .mô hình làm việc ko theo quy chuẩn nào. PM phân chia dự án không đồng đều.
Thay đổi quy chế theo từng ngày.
Ưu: phù hợp cho tts vào TỰ MẦY MÒ học hỏi. Được join dự án thực tế sớm. Môi trường làm việc trẻ. Môi trường thân thiện dễ gần

Ẩn danh (Dev ko quèn)  

Chuyên nghiệp, Trình độ cao, Sáng tạo, Đánh giá đúng khả năng là những gì ở đây "chưa" (nếu không muốn nói là khó có thể) có. Nếu bạn muốn vừa ra trường, hay đi làm được