Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh  

Mồng 3 hết tết rồi, chuẩn bị đi làm bù ngày mùng 1 Tết nào.
Trước giờ chưa thấy có công ty nào bắt làm bù mùng 1 Tết âm cả. Hóa ra đây là công ty đầu tiên.
Các bạn cân nhắc nhé, thưởng nghỉ lễ trong năm bị cắt, thưởng bonus bị nợ từ 2 năm nay, thưởng KI bị nợ khả năng không trả rất cao.
Phạt thì trừ nhiệt tình
Chính sách công ty đi xuống quá nhiều
Cơ sở vật chất thiếu
Đời sống tinh thần nhân viên không được chăm sóc
NÉ NGAY NÉ NGAY KẺO RƯỚC BỰC VÀO THÂN