Aladin Technology (78)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh (Dev 7 năm kinh nghiệm)  

Để được nhân viên tôn trọng thì lãnh đạo cần có ít nhất 2 trong 3 phẩm chất sau
- Có kĩ năng lãnh đạo
- Chuyên môn tốt
- Có tầm nhìn tốt
- Có rất nhiều thứ khác nhưng 3 cái trên là 3 cái chính
Đại khái là CEO của Aladin Tech không có bất cứ phẩm chất nào cả. Tầm nhìn ngắn, hạn hẹp. Tham vọng lấn sân thị trường nước ngoài, đặt mục tiêu có nhiều công ty con, đòi lọt top 50 doanh nghiệp VN do Forbes bình chọn trong khi chẳng có bất cứ khả năng nào
Kĩ năng lãnh đạo thì khỏi bàn, làm gì có.
Chuyên môn tệ. Trong khi những kiến thức không có không chịu lắng nghe hay tiếp thu thì đưa ra những yêu cầu hết sức qua loa. "Cái này dễ mà em" - "Em làm nhanh cho anh nhé" là những câu có thể gặp, có điều khi nhân viên trình bày ra để có thể làm được cái việc mà anh giao thì không khó,
... Xem thêm cái cần là thời gian. Muốn nhanh nhưng không cho thời gian, muốn hiệu suất nhưng không muốn mất thêm nỗ lực.
Quân dù giỏi nhưng tướng không có mưu thì cũng chỉ đem đến sự thất bại.