Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh  

Không có trình thì đừng tham vọng quá CEO ạ. Khổ mình, khổ người khác. Mà mình khổ thì ít nhất mình còn có tiền, đây nhân viên còn éo có được cả tiền lương thưởng.