Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh  

Sắp tới ngày mùng 1 Tết lại nghĩ đến việc bắt nhân viên làm bù ngày mùng 1, hahaha
Các anh em né cái công ty này ra nhé. Vào thiệt thân.