Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh  

Lần đầu tiên trong đời t thấy HĐTV ghi làm đủ 30 ngày mới có lương :) Bác nào làm 1 2 ngày thấy ko hợp thì té ngay nhé! Chứ để gần tháng mới nghỉ thì xác định ko có lương đâu