Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh  

Nhớ nhất văn hoá BAN ƠN mà sếp dành cho nhân viên :))) Hồi t làm thì chưa thấy sếp cảm ơn nhân viên dc 1 câu nào, chả biết giờ khá hơn chưa