Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh  

Bạn nào thử việc mà muốn nghỉ thì hãy đợi nhận lương xong rồi báo nghỉ ngay nhé, báo sớm ăn quả KI dưới 1 xong bị trừ vào lương đấy, cứ đợi nhận xong lương báo nghỉ luôn.
Công ty này mà ở lại thì chỉ có bị bóc lột thôi.
Bắt đi làm bù mồng 1 Tết âm là đủ hiểu rồi