Aladin Technology (59)

Sản phẩm 1-50
Hoang Mai, Ha Noi

Ẩn danh (Nhân viên bị giữ bonus)  

Deal lương thì hứa hẹn bonus bo nủng đủ kiểu, đến ngày trả thì "tình hình tài chính công ty không đủ khả năng chi trả" mặc dù đã được đối tác thanh toán đầy đủ. Khác gì lừa đảo không. Công ty đã có tiền lệ giữ lương thưởng, chậm bonus, ăn chặn thưởng nên các bạn đang và sắp làm việc tại đây thì nghiên cứu kĩ hợp đồng, tránh bị đưa vào thế thiệt.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Không thể chuẩn hơn

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Nhân viên dọn vệ sinh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like