Agency Revolution (3)

Sản phẩm 151-300
1060 Nguyễn Văn Linh District 7 Ho Chi Minh

Dev (Expert)  

Post job about C#, ReactJs.
Fullstack with Manager Skills & Infrastructure + Cloud compute skill but then asked technical about NodeJS =))
Eventually have 10 years experience with javascript. But I don't like this.
They could paid max 3000 gross. Rejected offer

really? đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh (dev)  

Bãi đậu xe rộng rãi. Phúc lợi ngon, mọi thứ đều ok
Benefit tốt vả nhiều phúc lợi kèm theo giúp ích cho việc OT

Ẩn danh đã   7 tháng trước

bác nói đúng, tặng 1 like

Ẩn danh  

Bãi đậu xe rộng rãi. Phúc lợi ngon, mọi thứ đều ok
Benefit tốt vả nhiều phúc lợi kèm theo giúp ích cho việc OT

OT hơi nhiều, Sếp nhiều khi hơi tào lao, nhưng vẫn ok