Agency Revolution (1)

Sản phẩm 151-300
1060 Nguyễn Văn Linh District 7 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Bãi đậu xe rộng rãi. Phúc lợi ngon, mọi thứ đều ok
Benefit tốt vả nhiều phúc lợi kèm theo giúp ích cho việc OT

OT hơi nhiều, Sếp nhiều khi hơi tào lao, nhưng vẫn ok