Adnet Plus (9)

Dịch vụ 1-50
19 Duy Tan Cau Giay Ha Noi

Anonymous (ios developer)  

Bên Nhật và VN đều hứa nhưng cuối cùng chả có vẹo gì, không có teambuilding, thưởng năm có năm không có thì xin mãi mới được. Chất lượng về tech không cao.