Addix Vietnam (2)

Dịch vụ 51-150
Floor 1st, Phuong Tower,No. 31C Ly Tu Trong Street District 1 Ho Chi Minh

Ẩn danh  

chế độ đãi ngộ cực tốt cho nhân viên, môi trường làm việc thân thiện, không OT, sếp cực kỳ tốt vui tính dễ gần.
không OT, nếu có thì vẫn được trả lương theo quy định