ABC Tasting (1)

Sản phẩm 51-150
Ho Chi Minh

Ẩn danh  

- Môi trường làm việc tốt
- Đầy đủ trang thiết bị
- Đồng nghiệp thân thiện.


- Quan tâm đến nhân viên nhiều hơn.
- Trợ cấp những tất yếu cho nhân viên.