5SKAY (1)

Sản phẩm 1-50
72 Tran Dang Ninh Cau Giay Ha Noi

Ẩn danh  

- Leader giỏi, chia sẻ nhiều kiến thức và kĩ năng làm việc
- Môi trường văn hóa công ty tốt
- Con người thân thiện
- Văn Phòng đẹp