3S Intersoft (28)

Dịch vụ 1-50
8 Ton That Thuyet Nam Tu Liem Ha Noi

Hòa (Dev quèn)  

Thằng em mình thực tập chỗ khác người ta trả 400$~ 9củ mấy ấy. Vào làm chính thức là 11-12tr. Nghe các bạn nói ko lương là thật sao. Hết hồn