3S Intersoft (28)

Dịch vụ 1-50
8 Ton That Thuyet Nam Tu Liem Ha Noi

Người mới làm đc mấy tháng (Nhân viên quèn)  

Nói chung là vào làm rồi mới biết đến cái trang này và mọi người ạ, thực sự mọi đánh giá ở đây theo t thấy và trải nghiệm thì đều đúng hết đấy, ko phải bịa đặt hay gắp đá bỏ tay người đâu.

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   25 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like