3S Intersoft (28)

Dịch vụ 1-50
8 Ton That Thuyet Nam Tu Liem Ha Noi

Ẩn danh  

Làm ở đâu chả có điểm tốt điểm không tốt chả có chỗ nào toàn diện cả hợp với ai thì người đó làm. Review phiến diện quá

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bị cho 1 sao nhiều như vậy chắc chẳng ai dỗi hơi đi bịa ra nói xấu công ty :D

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike