30Shine (2)

Sản phẩm 1-50
82 Tran Dai Nghia Hai Ba Trung Ha Noi

quát đờ phốt phát (đứng đái)  

sao tên công ty nghe giống cái salon hớt tóc thế nhỉ.

Coffe (Dev)  

Xin review về cty này ạ, thấy deal lương ngon k biết môi trg ntn ạ