1C (2)

Dịch vụ 1-50
Ha Noi

Happy (Dev quèn)  

Công ty chuyên về công nghệ gì ạ. Web java - c# - php, app, nhúng

Ẩn danh  

Văn phòng đẹp, sạch sẽ, cách bố trí hợp lý. Nhân viên vui vẻ với nhau.

Thêm nhiều động lực tích cực cho nhân viên làm việc vui vẻ và tích cực hơn.